Your browser does not support JavaScript!

本系資訊
首頁 > 系所介紹 > 歷屆系主任介紹
歷屆系主任介紹

歷屆系主任介紹

 

姓名

黃士嘉  副教授

電話

(04)23924505  #2150&8917

Email

huang@ncut.edu.tw

任期

110學年度 下學期 - 

 

 

 

詳細資料

 

 

 

姓名

游惠遠  副教授

電話

文化休閒館CR408(研究室)(04)23924505 #8907

Email

you138you@yahoo.com.tw

任期

107學年度 下學期 - 110學年度 上學期

 

 

 

詳細資料

 

 

姓名

陳向濂  教授

電話

文化休閒館CR411(研究室)(04)23924505  #8908 

Email

kingwaytw@yahoo.com.tw

任期

105學年度 下學期 - 107學年度 上學期

 

 

 

詳細資料

 

 

 

 

姓名

李泰山  副教授

電話

文化休閒館CR405(研究室)(04)23924505  #8905

Email

lee4526@ncut.edu.tw

任期

103學年度 上學期 - 105學年度 上學期

 

 

 

詳細資料

 

 

 

 

姓名

游惠遠  副教授

電話

文化休閒館CR408(研究室)(04)23924505 #8907

Email

you138you@yahoo.com.tw

任期

97學年度 下學期 - 102學年度 下學期

 

 

 

詳細資料

 

 

 

 

姓名

陳向濂  教授

電話

文化休閒館CR411(研究室)(04)23924505  #8908

Email

kingwaytw@yahoo.com.tw

任期

97學年度 上學期

 

 

 

詳細資料

 

 

 

 

姓名

游惠遠  副教授

電話

文化休閒館CR408(研究室)(04)23924505 #8907

Email

you138you@yahoo.com.tw

任期

96學年度

 

 

 

詳細資料